Selbi Tuwakgylyjowa & Era89 Ynanamok

Selbi Tuwakgylyjowa & Era89 - Ynanamok
  • Слушали: 61 143
  • Размер: 2,8 Mb
  • Длительность: 02:58
  • Качество: 128 kbps
  • Дата релиза: 29-07-2020, 21:51
0
0
Слушать
Selbi Tuwakgylyjowa & Era89 - Ynanamok
Скачать MP3
На этой странице Вы можете скачать песню Selbi Tuwakgylyjowa & Era89 - Ynanamok!. Слушайте онлайн в хорошем качестве, со своего телефона на Android, iphone или пк в любое время.
Текст песни Selbi Tuwakgylyjowa & Era89 - Ynanamok
[Selbi T:]
Bu söÿgi däl, däl 
Maña söÿÿän diÿÿän kän, kän
Ÿöne men saña ynanamok
Hiç, ynanamok

[Era89:]
Indi ÿok ÿöne ÿañam bardy
Ynanamok diÿdi ÿalan zada
Belgimi berdim olam aÿlamady
Belki meni halamady, bolşum oña ÿaramady 
Näbileÿin, oña näme gerek näbileÿin 
O beÿnide bamy meÿil, aÿt 
Näme diÿip ÿüzleneÿin
Özüme dözeÿin
Seni meñki edeÿin, aÿt 
Eÿle-de bir beÿle bormy hä?
Özüne ÿeketäk öÿdÿärmikä ol?
Aklym ÿerinde, menem däli däl 
Kellesinde näme bar?
Emma olam belli däl 
Meni çek çek özüñe 
Seni bireÿÿäm çekdim ÿüregime 
Kän wagt geçenok seni söÿenime 
Äÿnegime däl, seret gözlerime 

[Selbi T:]
Bu söÿgi däl, däl, däl 
Maña söÿÿän diÿÿän kän, kän, kän 
Ÿöne men saña ynanamok
Hiç, ynanamok

[Era89:]
Diÿeli sen maña ynanañok 
O diÿÿän sözlerim delili ÿok 
Tersine men saña ynanamok
Senem söÿmän durañok
Söÿmeÿänsiñ öÿdemok menä
Billirdeñok maña 
Hamana daşyñ ak, içiñ gara
Wagt ÿok duÿgulary oÿnamana 
Hany oÿlan bala, gelip bir karara 
Iki bäshim on 
Señ ÿanyñda bolamda fashion girl
Sen, bolma ulymsow
Menden ÿüzüñ sowup 
Düşünersiñ meni çyndan söÿensoñ
Söÿülmäni, bes et bahanany 
Diÿemok ÿalan zady
Men saña aÿdÿan çynymy

[Selbi T:]
Nirden bilÿäñ adymy?
Ogurladyñ ÿadymy 
Öñ saña aÿtdymmy?
Özüm bilemok öz halymy
Hany ÿatlat maña 
Ÿaltanÿan ÿatlatmana
Dogrusy ynanamok, ynanamok
Saña ynanamok

Bu söÿgi däl, däl, däl 
Maña söÿÿän diÿÿän kän, kän, kän 
Ÿöne men saña ynanamok
Hiç, ynanamok